Je kunt je LinkedIn niet openen, of er is wel weer een nieuwe AI-tool verschenen. Iets onschuldigs dat nu nog overkomt als een handig hulpmiddel, maar dat feitelijk ontwikkeld is om een menselijke taak over te nemen. Dus waar gaat deze ontwikkeling dan een onmiskenbare invloed op hebben? Juist, op mensen. En specifiek op de taak die zij doen; op hun werk. Welke invloed heeft AI dan op jouw bedrijf?

Boek jouw masterclass of workshop

Plan je AI-brainstorm

First things first: wat is AI?

AI is een afkorting voor Artificial Intelligence. Op z’n Nederlands: kunstmatige intelligentie. Met AI worden menselijke vaardigheden nagebootst door een machine, zoals een computer. Redeneren, leren, plannen en zelfs creativiteit toepassen: iedere menselijke vaardigheid lijkt vervangbaar door een AI. Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, is de AI er vaak zelfs ‘beter’ in.

Momenteel komen met name de tools in het nieuws die gericht zijn op de creatie van tekst, audio (stemgeluid), afbeeldingen en video’s. De AI-tool in kwestie verbetert zichzelf steeds verder op basis van de data die het verzamelt. Dat alles kun je door een zwarte, of door een roze bril bekijken. Want AI brengt bedreigingen én kansen met zich mee, zeker voor bedrijven.  

De 5 kansen van AI voor bedrijven

Laten we beginnen met de roze bril. Welke kansen brengt AI voor jouw bedrijf? Als je dat specifiek voor jouw branche of bedrijf wilt weten, kun je het best bij ons langskomen voor een AI-brainstorm. Overall brengt AI de volgende 5 kansen voor bedrijven:

 1. AI verbetert je bedrijfsprestaties en verhoogt inkomsten. Met AI kun je data interpreteren op grote schaal en met grote snelheid, zoals een mens dat nooit zou kunnen. Met de inzichten die dat oplevert, verbeter je de prestaties en inkomsten van je organisatie. In een McKinsey-enquête gaf 27% van de respondenten al aan dat ze ten minste 5% van hun inkomsten toeschrijven aan AI. 

 2. AI verhoogt de productiviteit van je organisatie door processen en taken te automatiseren, en daarmee te versnellen. Je kunt bijvoorbeeld uren doen over de beeldbewerking van een volledige fotoshoot, maar je kunt ook een unieke foto met AI genereren. Precies hoe jij het wil hebben. 

 3. AI vergroot de menselijke mogelijkheden. Een AI-tool neemt repetitieve of saaie taken uit handen, waardoor het werk voor je mensen alleen maar leuker en strategischer wordt. 

 4. AI vervangt één of meerdere FTE’s. Oei, dat klinkt voor medewerkers juist als een bedreiging. Maar in tijden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, moet je het niet zo zien. Het scheelt in personeelskosten en in kopzorgen, gezien je de medewerker die je zocht soms ook écht niet kunt vinden in de huidige arbeidsmarkt. Wanneer AI de taken van de ‘ontbrekende’ medewerker vervangt, geeft dat andere collega’s ook meer lucht. 

 5. AI helpt je anticiperen. Hoewel de meeste mensen niet over een glazen bol beschikken, heeft AI als het ware een voorspellende gave. Op basis van data kan AI bijvoorbeeld vroegtijdig voorspellen wat voor klantgedrag en -voorkeuren er gaan ontstaan in de toekomst, maar ook welke medische problemen er bij een mens gaan ontstaan. Vooral in de zorg kan AI daarmee het verschil gaan maken. 

AI voor bedrijven en organisatiesVisual: gegenereerd door WebNL met AI-tool Midjourney voor conceptontwikkeling.

De 5 bedreigingen van AI voor bedrijven

En dan nu toch die zwarte bril. Welke bedreigingen brengt AI voor jouw bedrijf? Of misschien zelfs wel: voor de maatschappij? Daar kun je uren over doorpraten, maar voor nu zijn de volgende 5 bedreigingen voor bedrijven het belangrijkst:

 1. AI vervangt je core business. Voor sommige bedrijven is dit de grootste bedreiging. Er zijn mensen en organisaties die zich volledig hebben gespecialiseerd in een taak die binnenkort door AI wordt overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan stemacteurs en aan modellen, maar ook aan een deel van de dienstverlening van WebNL. Het is cruciaal om nu al te kijken naar hoe je AI omarmt in je organisatie en hoe je je eigen meerwaarde op een andere manier invulling geeft, voordat je daarmee te laat bent. 

 2. AI werkt niet zonder jouw aanpassingsvermogen. Kies je ervoor om kunstmatige intelligentie het werk van je organisatie deels te laten vervangen, dan moeten jij en je medewerkers daar veerkrachtig mee omgaan. Lukt het je niet om je flexibel op te stellen en je eigen werkzaamheden aan te passen, dan kun je een succesvolle implementatie van AI wel vergeten. 

 3. AI sluit niet aan op je huidige sollicitatieproces. Als AI ervoor zorgt dat je eigen medewerkers op een hoger en strategischer niveau aan de slag kunnen, betekent dat in sommige gevallen ook dat je op zoek moet naar ander type mensen. Ga je in de selectieprocedure van sollicitaties op dezelfde voet verder, dan loop je op termijn tegen een mismatch aan. 

 4. AI geeft interne onvrede. Het is belangrijk om te voorkomen dat gewaardeerde medewerkers het gevoel krijgen dat ze worden vervangen. Datgene waar zij misschien al ruim tien jaar in gespecialiseerd zijn, wordt ineens door een computer overgenomen. De reactie? Hakken in het zand. Ga je niet bedachtzaam om met het inbrengen van AI in de organisatie, dan zorgt dat voor interne onvrede en een slechte werksfeer.  

 5. AI zaait angst. Veel mensen zijn nu al bang voor de komst van AI. En dan te bedenken dat een groot deel van de bevolking er nog niet eens bekend mee is. Dat aantal mensen wordt dus alleen maar meer. AI zaait angst, omdat de technologie zo krachtig is dat kwaadwillenden er ook schade mee kunnen aanrichten. Bijvoorbeeld door telefoontjes te plegen met een nagebootst bekend stemgeluid of door een onware situatie te creëren in een foto of video. Authenticiteit wordt steeds belangrijker. Als bedrijf is het je taak om een manier te vinden waarmee je kunt bevestigen welke informatie waarheidsgetrouw is.  

AI voor bedrijven en organisatiesVisual: gegenereerd door WebNL met AI-tool Midjourney voor de website van Lumeco.

Artificial Intelligence: 5 voorbeelden van bedrijven

AI biedt dus veel kansen voor bedrijven om op in te spelen, en veel bedreigingen om rekening mee te houden. Natuurlijk zijn de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie per branche heel verschillend. Benieuwd hoe dat voor jouw organisatie is? Laat je alvast inspireren door de Artificial Intelligence voorbeelden van andere bedrijven:

 1. Zorg: Dit is de kwestie-aflevering (NPO) over AI voor hulpbehoevende ouderen

 2. NGO: Concept campagne voor WWF, met AI als onderwerp en tool voor het beeld

 3. Media: CRITTERZ, een geanimeerde short film die volledig met AI is gemaakt  

 4. Merk: Netflix zet AI in om aanbevolen content te personaliseren per consument

 5. Landbouw: Nooit meer een verkeerde krop sla? AI spoort ziekten in gewassen op

Welke invloed heeft AI op jouw bedrijf? 

Heeft dit artikel je aan het denken gezet? Zet je denken om in doen en neem contact op met de specialisten bij WebNL creative studios. Samen praten we graag door over Artificial Intelligence tijdens een AI-brainstorm. 

Plan je AI-brainstorm