De vraag om een nieuwe website te bouwen kwam bij ons binnen en de eerste steen was gelegd... Dit bleek de start van een groter bouwwerk!

Om de 6 entiteiten van Bergh Bouwgroep samen te brengen, ontwikkelden we namelijk een nieuwe bedrijfsstrategie, herpositionering én een compleet nieuwe huisstijl. Al deze onderdelen kregen een mooie plek op de 6 nieuwe sites. Het doel? Samen Beter Bouwen! 

 

Klant

Bergh Bouwgroep

Diensten

Op basis van strategie en concepting ontwikkelden we een huisstijl die de Bergh bedrijven een uniforme uitstraling geeft. Van daaruit bouwden we in totaal 6 nieuwe websites én bedachten we krachtige marketinguitingen.

Bezoek berghbouwgroep.nl

Het fundament: ijzersterke storytelling 

Een sterk merk bouw je samen. En dus zijn we terug naar de tekentafel gegaan met een missie: eenheid aanbrengen, een sterk merk bouwen en (nieuwe) kernwaarden bepalen.  

Door de Bergh medewerkers het hemd van het lijf te vragen, kregen we inzicht in een bedrijfscultuur waar 'waarmaken', oplossingsgerichtheid en de klant voorop staan. Met het achterhalen van de culturele waarden van de Bergh organisaties kreeg het herpositioneringstraject verder vorm en ontstond een muurvast fundament. 

Bergh is een plek waar men meer doet dan alleen bouwen en onderhouden. De medewerkers zijn trots om een bijdrage te leveren aan een duurzame en veilige leefomgeving voor iedereen. En dat hebben we, middels storytelling, beschreven in de nieuwe visie voor de Bergh bedrijven. 

‘BERGH’ en beeldmerk als bouwstenen

De volgende stap richting meer eenheid, was een naamswijziging voor 3 Bergh bedrijven. Allereerst om nog beter te benoemen wat de afzonderlijke bedrijven te bieden hebben. Maar zeker ook om met de basisnaam ‘BERGH’ nog meer eensgezindheid uit te stralen. 

We hebben de logo’s aangepast met respect voor het verleden en visie op de toekomst. We laten zien waar het familiebedrijf Bergh vandaan komt. De nieuwe stijl is doorgevoerd op alle denkbare uitingen. Van visitekaartjes tot aan briefpapier en e-mailhandtekeningen tot aan bedrijfsbussen. Je kunt er bijna niet omheen!

Samen één, maar wel eigen

De belangrijkste uitingen die aangepast zijn, zijn de verschillende websites. We hebben de Bergh bedrijven online meer eenheid gegeven en op basis van de kernwaarden en cultuur beter gepositioneerd. Iedere website is op een zelfde manier gebouwd. Op de ene website is een dienst net wat uitgebreider beschreven en op de andere website is een casebeschrijving net wat belangrijker.

In alle websites komt de kennis en expertise van de afzonderlijke Bergh bedrijven tot uiting. In iedere case- of projectbeschrijving, ieder nieuwsbericht en iedere dienstenpagina.

Oplevering & sleuteloverdracht

Onze creativiteit is benut, ons denkwerk is gedaan en onze bouw-inspanningen zitten erop. Samen met de verschillende bedrijven binnen Bergh Bouwgroep gingen we de uitdaging aan om meer eenheid te creëren tussen de verschillende bedrijven. We hebben een sterk merk neergezet en daar zijn we enorm trots op. Zó willen wij Samen Beter Bouwen!

Bekijk ook:

Samenbeterbouwen.nl

Berghbouw.nl

Berghbouwsystemen.nl

Berghbrandveiligheid.nl

Berghbeheerenonderhoud.nl

Berghvastgoedenontwikkeling.nl